top of page
Søg
 • Forfatters billedePia Aunsholt

Kom godt tilbage til arbejdet efter sygemelding med stress

Efter at man har været sygemeldt pga. stress, kan man godt være i tvivl om, hvornår man er klar til at gå på arbejdet igen. Det er en balancegang. Når man er helt klar, så har man overskuddet igen, man er fysisk og psykisk i balance og man trænger til at komme på arbejde igen. 


En god indgangsvinkel til at starte på arbejde igen er, at man har lysten til at starte, at stresssymptomerne er aftagende, og at man ikke længere føler sig overvældet og uden overblik. Samtidig er det vigtigt, at der ikke går for lang tid, da en lang sygemelding kan øge risikoen for slet ikke at komme tilbage. Det er helt naturligt at være nervøs og forbeholden, når man skal tilbage på arbejdet igen.


Det er derfor vigtigt, at der er klare rammer for opstarten og at man føler sig støttet af sin leder og kolleger. Under en opstart har din leders kompetencer, resurser og opbakning stor betydning. Indtil du er på fuld tid skal der være så lidt pres på som muligt. Der må ikke være anledning til stress. Al pres og stress forlænger den tid, det tager at komme op på fuld tid igen. Hvis din leder ikke er støttende, hensynsfuld og bruger den fornødne tid på dig i opstartsperioden, bliver den samlede sygemelding/opstart forlænget.


Det er også vigtigt at understrege, at det ikke er nødvendigt at være symptomfri, når man starter op. Det væsentlige er, at intensiteten og symptomerne er væsentligt reduceret, og man kender og kan tackle de symptomer man evt. stadig har. Her er det vigtigt, at huske at benytte dig af de redskaber du har fået kendskab til gennem din stresscoach. 
Inden opstart – det første møde

Inden du starter op på arbejdet, er det en god idé at komme på besøg på arbejdspladsen. Det er en god idé, at holde et møde med din leder og evt. nærmeste kolleger, og helst på et tidspunkt, hvor der er ”stille” på dagen. På den måde undgår du at blive for overvældet. Det er normalt at være nervøs inden man skal hen på arbejdspladsen. Mange oplever hjertebanken, sommerfugle i maven og uro i kroppen. Det er som regel kun det første fremmøde der er det sværeste. Kroppen skal lige vænnes til, at der ikke længere er fare på færde. Man bliver ofte positivt overrasket over kollegers omsorg og interesse, og opdager, at man har været savnet.


Inden opstart – orientering af kolleger

Din leder bør orientere dine kolleger om din tilbagevenden, hvilke arbejdstider og arbejdsvilkår du har, inden du starter. Det forhindrer, at der opstår misforståelser og underen, når du går tidligt, eller at du kun varetager bestemte opgaver. En samlet udmelding er en fordel. Perifere kolleger kan blive informeret om din tilbagekomst og situation via mail fra din leder eller dig selv. Jo mere afmystificeret stress og situationen bliver, jo bedre. Inden opstart – aftal arbejdstid og arbejdsopgaver med din leder

Sørg for at aftale med din leder, hvad din arbejdstid skal være og lav en handleplan for optrapning af tid fordelt ud over min. 6-12 uger. Endvidere er det en god idé, at du og din leder aftaler, hvilke opgaver du varetager i perioden efter. Opgaverne skal i starten være mindre, være overskuelige, lette at løse, ikke konfliktfyldte og skal være uden deadline. Hellere lidt for nemme end for kompliceret og store.

Dine arbejdsopgaver kan du og din leder evt. inddele i grøn, gul og rød farver. Det er de grønne opgaver du skal starte med. Når du er klar til næste step, så vælges de gule og herefter de røde. 


De grønne opgaver: nemme og overskuelige

 • Overskuelige opgaver indenfor et kendt område

 • Energi-givende opgaver med kolleger og samarbejdspartnere

 • Sjove opgaver

 • Sparring og analyseopgaver

 • Andre opgaver der giver energi


De gule opgaver: lidt sværere

 • Opgaver, hvor du skal have hjælp fra andre

 • Længerevarende, sammenhængende opgaver med lidt større sværhedsgrad

 • Opgaver der kræver en højere grad af forberedelse

 • Deltagelse i kurser og seminarer

De røde opgaver: svære

 • Akutte opgaver 

 • Opgaver med stramme deadlines

 • Opgaver der tager din energi, kan evt. være komplekse og konfliktfyldte sager, der ikke kan afsluttes

 • Opgaver med lang tidshorisont

 • Nye ukendte opgaver, hvor du mangler erfaring og viden og sparring

De fysiske rammer, evt. hvor du sidder, kan være en god idé at genoverveje. Er der for meget støj, eller er man i søgelyset for kunder, borger el. brugere fra sin plads, skal der måske laves en særaftale i opstartsperioden. Koncentrationsevnen og hukommelsen er som regel stadig svækket i den første tid, man er tilbage på jobbet og støj vil typisk gør det endnu sværere at arbejde fokuseret. Stillerum eller hjemmearbejdsdage indimellem kan være en god løsning.


Det er godt, at være i tæt kontakt/dialog med din leder i starten for at sikre, at opgaver og arbejdstid er passende, og for at kunne justere, når det er nødvendigt. Et fast møde, evt. dagligt i starten og herefter en gang om ugen af ca. ½ times varighed, er en god måde at sikre at få talt sammen på. 


Det skal betragtes som havde du et skånejob. Jo mere forsigtig du starter op, desto hurtigere kommer du på fuld tid og jo mindre kræver det af din arbejdsplads. 

Det vigtigste er, at komme godt i gang, få en succesoplevelse og på den måde genopbygge selvtilliden.


Forvent at være træt, når arbejdsdagen er slut i de første uger. En tommelfingerregel er, at det tager mellem 6-12 uger at komme op på fuld tid igen. Det vil variere, afhængig af hvor stresset man har været. Det kan tage længere tid.

Du kan evt. starte med at arbejde 2 timer om dagen 3 dage om ugen (mandag-onsdag-fredag). Tirsdag og torsdag er så dage du bruger til restitution. Det er her vigtigt at huske, at det er tiden der styrer arbejdet. Dvs. møder du kl. 8.30 – 10.30, så går du kl. 10.30, også selvom du er midt i noget. 

Det, der er afgørende for om du kan gå op i tid, er hvordan du har det om aftenen derhjemme. Hvis du har overskud om aftenen, kan man den efterfølgende uge trappe op til 3 timer om dagen i 3 dage, og sådan fortsætter man indtil man har en fuld arbejdsdag de 3 dage. Herefter kører man stille og roligt over nogle uger de sidste 2 dage op i tid. Husk at være klar til at sætte arbejdstiden ned igen, hvis det bliver nødvendigt. Hvis du ikke tilpasser arbejdstiden efter hvordan overskuddet er derhjemme, er der risiko for at opstartsperioden kan trække ud, eller i værste fald at du få tilbagefald. Så igen – jo mere forsigtigt du starter op – desto hurtigere kommer du på fuld tid. Vigtigt at du ikke presser dig selv for hurtigt i gang. Læring på arbejdspladsen 

Det, at have haft en medarbejder der har haft stress og som efterfølgende tør tale og fortælle om sin stress, kan give en uvurderlig læring på arbejdspladsen, både for kolleger og ledere. Det er vigtigt, at lære af det, så man på arbejdspladsen hurtigere kan tage hånd om andre, som kommer i samme situation. 


Jeg ønsker dig en rigtig god tilbagevenden til dit arbejde.


34 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
Indlæg: Blog2_Post
bottom of page